Säker läkemedelshantering, en gullig gubbe

Vikten av säker läkemedelshantering – historien om dagens Stefan Pettersson

Det är viktigt att ha en trygg och säker arbetsmiljö. Tyvärr finns det många saker som kan hota denna säkerhet. En sådan sak är felaktig hantering av läkemedel. Om de inte förvaras och hanteras på ett säkert sätt kan de lätt stjälas eller missbrukas. Detta kan skapa mycket spänning och fara på arbetsplatsen. Genom att införa säkra metoder för läkemedelshantering kan du dock bidra till att höja moralen och hålla arbetsplatsen säker.

Ett företags fall och uppgång – genom läkemedelshantering

Låt mig berätta för dig om ett företag… Företaget hade ekonomiska problem och de anställda var oroliga för sina jobb. VD:n hade fattat några dåliga beslut och företaget var på gränsen till konkurs. En av de saker som hade gått fel var den dåliga hanteringen av läkemedel. Det hade förekommit en hel del stölder och säkerheten höll på att bli ett stort problem. De anställda var rädda för att de skulle förlora sina jobb om företaget gick i konkurs. Tyvärr gick företaget faktiskt i konkurs och alla anställda blev uppsagda. Det var en svår tid för dem och många av dem återhämtade sig aldrig från den. Det var en mörk tid.

Vikten av att prestigelöst ledarskap

VD:n insåg att han måste förbättra hanteringen av läkemedel om han ville att företaget skulle lyckas. Han gjorde upp en ny plan och anlitade en konsult för säker läkemedelshantering. Konsulten hjälpte honom att skapa ett system för säker hantering av läkemedel. Detta förbättrade säkerheten i företaget och de anställda kände sig tryggare i vetskapen om att deras jobb var säkra. Företaget kunde återhämta sig från sina ekonomiska problem, återanställa personal och fortsatte att ha en framgångsrik framtid.

Företagets dåliga läkemedelshantering – det var mitt fel

Faktum är att jag, Stefan Pettersson, var den VD:n som fattade de dåliga beslut som ledde till företagets ekonomiska problem. Efter att ha anlitat konsulten för säker läkemedelshantering insåg jag direkt att det här var rätt. Jag hade fokuserat för mycket på vinst och inte tillräckligt mycket på mina anställdas säkerhet. Jag ändrade min syn på affärsverksamhet och började fokusera på att skapa en säker och trygg arbetsmiljö för mina anställda. Detta var viktigare för mig än att göra vinst. Det var ett svårt beslut att fatta, men det var rätt beslut. Tack vare denna attitydförändring kunde företaget återhämta sig från sina ekonomiska problem och fortsätta att ha en framgångsrik framtid.

glad personal efter lyckat ledarskap

Min ledarfilosofi är enkel – trygghet och säkerhet är allt

Jag har alltid varit intresserad av affärer, men efter incidenten med den dåliga läkemedelshanteringen började jag fokusera på coachning och ledarskap för företag. Jag insåg att jag kunde hjälpa andra bolag att lära sig av mina misstag och undvika att göra samma misstag. Jag insåg också att jag kunde hjälpa dem att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för sina anställda. Detta var något som var mycket viktigt för mig och jag visste att jag kunde göra skillnad.

Jag började fokusera på coachning för företag och blev snart känd som en av de bästa coacherna i branschen. Jag har hjälpt många företag att nå framgång och jag fortsätter att arbeta hårt för att hjälpa företag att blomstra. Min erfarenhet av det företag som gick i konkurs har lärt mig mycket om företagande och om hur man skapar en trygg och säker arbetsmiljö. Jag delar med mig av denna kunskap till mina kunder så att de kan dra nytta av min erfarenhet.

tydligt ledarskap hos mina klienter, glada anställda pekar

Ta ansvar för ditt företags läkemedelshantering – och allt därtill

Den stora bilden är viktig

När du driver ett företag är det viktigt att komma ihåg helheten. Du måste fokusera på företagets övergripande mål och inte bara på kortsiktiga vinster. Detta är något som jag lärde mig efter att företaget gick i konkurs. Jag insåg att jag måste fokusera på att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för mina anställda.

Det är också viktigt att komma ihåg att man inte kan göra allting själv. Du måste förlita dig på dina anställda och arbeta tillsammans som ett team. Detta är något annat som jag lärde mig efter att företaget gick i konkurs. Detta hjälpte oss att nå våra mål och förhindrade att vi gjorde samma misstag igen.

Hantera läkemedel på ett säkert sätt för säkerheten på din arbetsplats

Det är mycket viktigt att hantera läkemedel på ett säkert sätt för att undvika stöld och skapa säkerhet på din arbetsplats. Jag insåg att jag måste skapa ett säkert system för läkemedelshantering om jag ville hålla mina anställda säkra och trygga. Detta förbättrade företagets säkerhet och förhindrade att framtida problem uppstod. Efter att ha upptäckt en säker och trygg tjänst för läkemedelshantering ändrades allt.

En behåller med hanterat läkemedel
Samla in ditt läkemedel – nu.

Att ta hand om sina anställda är nyckeln

Det är viktigt att ta hand om sina anställda och alltid finnas där för dem. Jag insåg att jag måste finnas där för mina anställda och hjälpa dem genom svåra tider. Detta förbättrade moralen inom företaget och hjälpte oss att nå våra mål. Jag lärde mig också på ett nästan smärtsamt tydligt sätt att läkemedelshantering för företag måste tas på allvar.

Vad har du lärt dig efter att ha tagit del av den här texten? Jag tror att det är frågan vi alltid måste ställa oss efter en motgång, eller framgång för den delen – vad lärde vi oss? Det är dagens lärdom från mig – Stefan Pettersson.