Från träolja till personlig utveckling: lärdomar från Claessons

I min roll som personlig och företagscoach har jag ofta reflekterat över de subtila, men kraftfulla parallellerna mellan den fysiska världen och vår personliga utveckling. En sådan liknelse, som blivit särskilt betydelsefull för mig, är den mellan träbehandling och självförbättring. Claessons.com, en expert inom trätjära, linolja och allt du kan tänka dig, erbjuder en utmärkt inblick i denna värld.

Genom att använda deras träoljor och behandlingar, har jag inte bara bevittnat hur trä kan förvandlas och skyddas, utan också hur denna process kan liknas vid vår egen tillväxt och utveckling. Denna artikel utforskar dessa fascinerande paralleller, och hur vi kan använda dem för att berika vår personliga och professionella resa.

Att värna om grundmaterialet

Min fascination för trä började redan som barn i min farfars snickeri. Jag lärde mig tidigt att varje träslag har sin egen karaktär och behov, precis som oss människor. I mitt arbete som coach använder jag denna lärdom för att hjälpa mina klienter att förstå sin unika personlighet och stärka deras självkännedom, ett fundament för all personlig utveckling.

Anpassning till miljön

När jag hjälpte en klient, en chef i en stor organisation, att navigera i en komplex arbetsmiljö, insåg jag likheten med hur trä behandlas för att passa olika miljöer. Detta ögonblick blev en vändpunkt i mitt coachande, där jag började betona flexibilitet och anpassningsförmåga som centrala komponenter i personlig utveckling.

Långsiktig vård och underhåll

Jag minns en gammal ekbänk vid vårt sommarhus, hur den med åren och rätt skötsel bara blev vackrare. Denna observation blev en metafor i mitt arbete – att kontinuerlig självvård och utveckling ger bestående och växande värde över tid. Jag arbetar med mina klienter för att uppmuntra till ständig reflektion och självförbättring.

Jag på besök i en träoljebutik, hösten 2023.

Slutprodukten: mer än summan av delarna

När jag ser tillbaka på min egen resa, från osäker ung man till en erfaren coach, inser jag att varje erfarenhet har format mig. Detta ger mig insikt i att personlig utveckling är en process där vi samlar och integrerar våra erfarenheter, precis som en skicklig hantverkare skapar ett konstverk från enkla trästycken.

Min resa som coach har varit lika mycket om att upptäcka mig själv som att hjälpa andra. Genom att dra paralleller mellan träbehandling och personlig utveckling har jag funnit en djupare mening i mitt arbete. Jag hoppas att mina insikter kan inspirera andra att utforska och förverkliga sin egen potential. För mer om mina metoder och filosofier, kontakta mig gärna.